Cañas y Tipos

→ 8ª temporada - 26 de Octubre de 2022

Cañas y Tipos - SE08 - E02

Javier Alcaraz & Pedro Arilla

Cañas & Tipos, ed. Mallorca. L’esdeveniment tipogràfic-festiu rebrota nova i febrilment amb els grans, ínclits i excel·lents.

PEDRO ARILLA (Arillatype.Stuido®) @pedroarilla JAVIER ALCARAZ (el-cerezo.com) @cerezotype

Dimecres 26 d’octubre, a partir de les 18 h.Ens retrobarem de nou a Rata Corner, Antoni Marquès, 34, PALMA